Błąd: Próba połączenia z bazą danych nie powiodła sięSQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)